Võrkude kvaliteedi nõuetekohasuse hindamine

Pakume ekspertiisiteenust olemasolevatele lokaalvõrkudele ning väljastame Kohtvõrgud OÜ poolse hinnangu võrkude nõuetelevastavuse kohta, andes selle kinnituseks nõuetekohaseuse tunnistuse.

Võrgu ekspertiis tugineb mõõtetulemustele ning standartidele, mis kirjeldavad installatsiooninõuded samuti heale paigaldustavale. Lisaks standardile vastavatele mõõtmistulemustele peab võrguseadmete, krosside ja kaablite paigutus nägema välja ka esteetiline.

© 2023 Kohtvõrgud OÜ