Nõrkvooluvõrkude elektriliste parameetrite testimine

Võrgu paigalduse kvaliteeti ja komponentide parameetreid kontrollitakse testimise teel. Selleks kasutame spetsiaalseid testimisseadmeid, mis toovad välja paigaldusel tehtud eksimused. Ka näiliselt lihtsa arvutivõrgusegmendi kvaliteeti näitab mitu erinevat parameetrit, nt avatud kaabelduse standardi EN 50173 Klass D kohaselt on neid 12.

Kliendile väljastame mõõtetulemused elektrooniliselt või trükitult.

Testime ka varem ehitatud võrkude kvaliteeti. Leiame üles defektsed või standarditele mittevastavad võrgukomponendid.

© 2023 Kohtvõrgud OÜ