Süsteemide hooldusteenus

Kõikide arvuti-, side-, automaatika- või elektripaigaldiste ekspluatatsiooniks on vajalik regulaarne süsteemi parameetrite jälgimine ning tõrkeid ennetav hooldustegevus.

Pakume võrgusüsteemide regulaarset hooldusteenust , mis sisaldab võrkude dokumentatsiooni jooksvat kaasajastamist, vajalikke hooldustoiminguid ning võimalike tõrgete korral operatiivset remonti. Sõlmime oma klientidega hoolduslepingu, mille kohaselt toimub hooldatavate süsteemide regulaarne seire ning tõrgete ennetustöö.

© 2023 Kohtvõrgud OÜ