Kohtvõrgud OÜ tegevusalaks on elektrisüsteemide ja andmesidevõrkude projekteerimine, ehitamine ning käit.

Miks Kohtvõrgud? Sõna “kohtvõrk” kasutatakse tavaliselt lokaalsete andmesidevõrkude tähenduses. Arvutivõrkudega tegeleme ka meie, aga lisaks veel muude lokaalsete paigaldistega.

Tänapäeval on eri tüüpi lokaalsed süsteemid sageli põimunud – nii arvutid, side- kui automaatikalahendused toimivad üle kaabli- või raadiovõrkude, võrguseadmeid toidab elekter.

Kohtvõrgud on ekspert kõikides nimetatud valdkondades, pakkudes paindlikku võimalust rahuldada elektri- või nõrkvoolusüsteemidega seonduvad vajadused koos, hoides nii ära paralleelsest töövõtust tingitud lisakulud.

© 2023 Kohtvõrgud OÜ