logo
print ktree
Teenused / hinnad
Käiduteenus
Arvuti- ja sidevõrkude kavandamine
Arvuti- ja sidevõrkude paigaldus
Nõrkvooluvõrkude elektriliste parameetrite testimine
Võrkude kvaliteedi nõuetekohasuse hindamine
Süsteemide hooldusteenus


Pakume ekspertiisiteenust olemasolevatele lokaalvõrkudele ning väljastame Kohtvõrgud OÜ poolse hinnangu võrkude nõuetelevastavuse kohta, andes selle kinnituseks nõuetekohaseuse tunnistuse.    

Võrgu ekspertiis tugineb mõõtetulemustele ning standartidele, mis kirjeldavad installatsiooninõuded samuti heale paigaldustavale. Lisaks standardile vastavatele mõõtmistulemustele peab võrguseadmete, krosside ja kaablite paigutus nägema välja ka esteetiline.


Aadress: Vae 2, Laagri, 76401 Harjumaa, tel: 5021315,
e-post: info@kohtvorgud.ee
oranz