logo
print ktree
Teenused / hinnad
Käiduteenus
Milleks on vaja käidukorraldust?
Kes on ja millega tegeleb käidukorraldaja?
Kuidas kujuneb käidukorraldusteenuse hind?
Miks on igal juhul hea omada käidukorraldajat?
Millest alustada?
Arvuti- ja sidevõrkude kavandamine
Arvuti- ja sidevõrkude paigaldus
Nõrkvooluvõrkude elektriliste parameetrite testimine
Võrkude kvaliteedi nõuetekohasuse hindamine
Süsteemide hooldusteenus


Käidu korraldamine on nõutud Seadme ohutuse seadusega, mille täitmist jälgib Eesti Tehnilise Järelevalve Amet. Seaduse eiramine toob kaasa rahalised sanktsioonid. 


Juhul kui ei jälgita regulaarselt elektriseadmete ja juhtmestiku korrasolekut, võib jääda tähelepanuta nende riknemine, põhjustades varalist kahju (elekrikatkestus, tulekahju jne), halvemal juhul ka põlengute või elektrilöögi tagajärjel inimeste vigastusi ja surma.

Käidukorraldus tagab elektriseadmete-juhtmestiku jälgimise ja probleemide ennetamise. Eriti vajalik on käidukorraldus paigaldistes, kus viibib palju juhuslikke inimesi, näiteks koolid jt ühiskondlikud asutused.

Aadress: Vae 2, Laagri, 76401 Harjumaa, tel: 5021315, faks: 6565020 e-post: info@kohtvorgud.ee
oranz